Registrovaní účastníci

– Zoznam registrovaných sa aktualizuje –

Beáta Bellerová, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Libuša Bodnárová, UVIK UVLF Košice
Radek Budzichowski, Clarivate Analytics
Oľga Doktorová, Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici
Jozef Dzivák, CVTI SR
Daniela Ďzuganová, Univerzitná knižnica UPJŠ v Košiciach
Monika Garčárová, UVIK UVLF Košice
Mária Halienová, Štátna vedecká knižnica v Prešove
David Horký, Clarivate Analytics
Marián Hvolka, CVTI SR
Veli Pekka Hyttinen, SciFinder
Jitka Kmeťová, Slovenská ekonomická knižnica
Andrej Kožuch, Slovenská chemická knižnica
Michelle Kožuchová, Slovenská chemická knižnica
Darina Kráľová, Univerzitná knižnica UCM v Trnave
Iveta Michalková, Okresná knižnica Dávida Gutgesela v Bardejove
Michaela Mikušková, Univerzitná knižnica UMB
Helena Mlejová, Mestská knižnica v Bratislave
Monika Naštická, Podtatranská knižnica v Poprade
Lucia Nižníková, Univerzitná knižnica UMB
Natália Pastorková, ÚK SAV
Radoslav Ragač, Ministerstvo kultúry SR
Blanka Snopková, Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici
Erich Stračina, STU Bratislava
Ladislav Svršek, Albertina icome Bratislava
Silvia Zárišová, Slovenská chemická knižnica
Valéria Závadská, Štátna vedecká knižnica v Prešove
Zuzana Žiaková, ÚK SAV