Program

25. November 2019
12.00 – 14.00 Registrácia
14.00 – 14.30 Otvorenie Bibliosfér 2019
14.30 – 15.00 Jitka Dobbersteinová, CVTI SR – Odborné vzdelávanie knihovníkov
15.00 – 15.20 Michaela Mikušková, UMB – OCLC Library Futures
15.20 – 15.40 Blanka Snopková, ŠVK BB – Knižný veľtrh BIBF 2019
15.40 – 16.00 Helena Mlejová, SSKK – Perspektívy slovenského knihovníctva v reflexii IFLA WLIC
16.00 – 16.20 David Horký, Clarivate Analytics – TBD
16.20 – 16.40 Prestávka
16.40 – 17.00 Radovan Ragač, Ministerstvo kultúry SR – 100. rokov knižničného zákona
17.00 – 18.00 Okrúhly stôl akademických knižníc – Jitka Dobbersteinová, CVTI SR – Národná stratégia otvorenej vedy
18.00 – 19.00 Večera
26. November 2019
07.30 – 09.30 Raňajky a diskusia
10.00 – 10.30 Participatívne tvorenie stratégie, rozdelenie do pracovných skupín
10.30 – 13.00 Práca v pracovných skupinách – Príprava východísk pre Stratégiu rozvoja Slovenského knihovníctva 2020-2025
13.00 – 15.00 Obed
15.00 – 16.00 Radovan Ragač, Ministerstvo kultúry SR – Stratégia rozvoja regionálnej kultúry národnostných menšín
16.00 – 17.30 Diskusný panel: Rozvoj knižníc z pohľadu zriaďovateľov
17.30 – 18.30 Práca v pracovných skupinách – Príprava východísk pre Stratégiu rozvoja Slovenského knihovníctva 2020-2025
19.00 – 22.00 Večera
27. November 2019
7.30 – 09.30 Raňajky a diskusia
10.00 – 11.30 Práca v pracovných skupinách – Príprava východísk pre Stratégiu rozvoja Slovenského knihovníctva 2020-2025
11.30 – 12.00 Prezentácia výstupov z pracovných skupín
12.00 – 13.00 Obed