Program

Táto stránka bude aktualizovaná, keď budeme mať viac informácií o programe konferencie.

19. November 2018
10.00 – 13.00 Neformálne stretnutie vedúcich odborov kultúry samosprávnych krajov
11.30 – 13.00 Registrácia
13.00 – 13.30 Radoslav Ragač, Ministerstvo kultúry SR, Jozef Dzivák, CVTI SR – Otvorenie Bibliosfér 2018
13.30 – 14.00 Tomasz Gruszkowski, Poľská národná knižnica – Followers and influencers? IFLA Global trends and us
14.00 – 15.00 Jens Thorhauge, Thorhauge ConsultingLibraries in the digital age – models and activities
15.00 – 15.30 Open Caffee
15.30 – 16.00 Jitka Dobbersteinová, CVTI SR – cOAlition alebo Plán S – čo pre nás pripravila Európska komisia v oblasti OA po roku 2020
16.00 – 17.00 Jana Kasáková, CVTI SR, Jarmila Majerová, Žilinská univerzita v Žiline, Michaela Mikušková, Univerzitná knižnica UMB – Diskusné fórum: celoživotné vzdelávanie knihovníkov
17.00 – 17.30 Open Caffee
17.30 – 18.15 Alojz Androvič, CVTI SR – Úvod do strategického plánovania a rozdelenie do pracovných skupín
18.30 – 19.30 Večera
20. November 2018
07.30 – 10.00 Raňajky
10.00 – 10.20 Jozef Dzivák, CVTI SR – Pozitívny leadership
10.20 – 10.40 Alexandra Kusá, Slovenská národná galéria – Marketing SNG
10.40 – 13.00 Práca v pracovných skupinách – Tvorba dlhodobej modelovej stratégie rozvoja verejných a akademických knižníc
13.00 – 14.30 Obed
14.30 – 16.30 Práca v pracovných skupinách – Tvorba dlhodobej modelovej stratégie rozvoja verejných a akademických knižníc
16.30 – 18.00 Kuriozita: Jacek Lewinson, De Gruyter – SLOVANSKÝ EROTIKON – Erotická slovná zásoba v poľskom, ruskom, českom a slovenskom jazyku
18.00 – 18.30 Kreatívne dielne a posterová prezentácia príkladov dobrej praxe
19.00 – 22.00 Večera
21. November 2018
7.30 – 10.00 Raňajky a diskusia
10.00 – 11.00 Práca v skupinách – sumarizácia modelových stratégií
11.00 – 12.00 Prezentácia výstupov z pracovných skupín
12.00 – 13.00 Obed