Info

O čom budú Bibliosféry 2020
Podujatie Bibiosféry nie sú konferenciou ani workshopom. Organizátori pripravili formát, na ktorom účastníci Bibliosfér hľadajú odpovede na nové výzvy, ktoré súčasná doba prináša knižniciam vo svete a na Slovensku. V úvode účastníci zosumarizujú rok, pokrok slovenského knihovníctva a implementáciu trendov identifikovaných na poslednom podujatí. Bibliosféry – Rozhovory o knižniciach potom prebiehajú formou diskusií v malých pracovných skupinách. Každá zo skupín má svojho lídra a jednotliví účastníci sú vyžrebovaní v prvý deň podujatia, čím sa zabezpečí rôznorodosť názorov v skupinách. Skupiny identifikujú ďalšie nové trendy so zameraním sa najmä na oblasti, ako sú demografia, ekonomika, spoločnosť a politika, výskum, vzdelávanie a technológie.

Pre koho sú Bibliosféry určené
Podujatie je určené najmä pracovníkom knižníc pracujúcim na pozíciách stredného a vyššieho manažmentu, ako aj všetkým tým, ktorí sa neboja ponúknuť svoje názory, nápady a aktívne sa zapojiť a diskutovať. Bibliosféry pôjdu naprieč knihovníckou obcou na Slovensku a týkajú sa ako verejných, tak aj akademických a vedeckých knižníc. Každý účastník Bibliosfér bude zaradený do pracovnej skupiny a bude mať možnosť sa aktívne zapojiť do rozhovorov.