Grant pre mladých knihovníkov

Termín podania žiadostí o grant zverejníme onedlho.


Žiadosť o grant
Organizátori si uvedomujú, že niektorí účastníci sa nemôžu zúčastniť podujatia z finančných dôvodov. Preto umožníme desiatim z vás bezplatnú účasť.

Podmienka poskytnutia voľného vstupu na podujatie:
• vek do 40 rokov
• práca na pozicii stredného a vyššieho manažmentu v knižnici
• vyplnenie a zaslanie formulára žiadosti o poskytnutie grantu

Zo zaslaných žiadostí vyberie prípravný výbor desiatich uchádzačov, ktorí najlepšie a najpresvedčivejšie vystihnú, prečo je ich účasť na Bibliosférach dôležitá a prečo si grant zaslúžia práve oni.