Príklady funraisingu verejných knižnic vo Veľkej Británii (Potts 1995)

Motherwell District Council Library
Predaj malých predmetov ako sú papiernické potreby, lokálne mapy, knihy, miestna keramika a pod. Vzájomná spolupráca s miestnym turistickým informačným centrom.

Sheffield’s library services
Prevádzkuje skromné vydavateľstvo, ktoré vydáva regionálne paperbackové publikácie spojené s regiónom: rastliny Sheffieldu, lokálna architektúra, povesti…