Príklady fundraisingu verejných knižníc v USA (Potts 1995)

Pierce County Library (PLC), Tacoma, Washington
“A literary basket”(„Literárny košík“) – aukcia predmetov s literárnou tématikou, ktoré za týmto účelom knižnici darovali rôzne inštitúcie. Napríklad lístky na predstavenie Shakesperova letného divadelného festivalu, účasť na kurze písania kníh (Creative Writing) apod.

Tulsa City County Library, Tulsa, Oklahoma
Netradičný spôsob. Každotýždenne organizuje raňajky spájajúce významné členy lokálne komunity, ktoré ponúkajú knižnicu ako priestor pre lokálny networking. Knižnica následne využíva túto udalosť a zasiela účastníkom raňajok ďakovný list a spolu so žiadosťou o dar pre knižnicu.

Orange County Library System, Orlando, Florida
Dve aktivity:
– malé knihkupectvo – otvorené 3x týždenne, zamestnáva dobrovolníkov, predávajú vyradené knihy, papiernické potreby, pohľadnice, záložky,
– knižné dary – každá darovaná kniha vo vnútri obsahuje poďakovanie darcovi.