Spoločné poskytovanie služieb

Nasledujúci príklad ukazuje, ako môžu rôzne typy knižníc spolupracovať na poskytovaní tých najzákladnejších knižničných služieb – výpožičných. Používatelia Akademické knihovny Jihočeskej univerzity v Českých Budějovicích (teda zväčša študenti a vedecko-pedagogickí zamestnanci univerzity) môžu knihu vypožičanú v akademickej knižnici vrátiť na pracovisku, kde si ju požičali, ale aj v ktorejkoľvek pobočke Jihočeské vědecké knihovny na území mesta.