CINiBA – spoločná budova

Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademiczna je moderná knižnica, ktorá poskytuje služby študentom a vedeckým i pedagogickým pracovníkom dvoch univerzít a zároveň plní funkciu verejnej knižnice. Vznikala v rokoch 2008 – 2012 ako spoločný projekt Sliezskej univerzity v Katoviciach a Ekonomickej univerzity v Katoviciach, ktoré pre tento účel vytvorili konzorcium. Projekt bol financovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja, mesta Katovice, Sliezskeho vojvodstva a zdrojov oboch zapojených univerzít. Účelová budova sa nachádza v centre Katovíc v bezprostrednej blízkosti univerzitného kampusu študentov Sliezskej a Ekonomickej univerzity. CINiBA v číslach: rozpočet cca 20 miliónov eur, úžitková plocha 12 273 m2, 1,8 miliónov knižničných jednotiek. Priestory knižnice sa využívajú aj na organizovanie výstav, kultúrnych podujatí a vedeckých konferencií. Budova získala v roku 2012 hlavnú cenu v súťaži Najlepšia stavba financovaná z verejných zdrojov, keď zvíťazila v silnej konkurencii spomedzi 1064 projektov z celého Poľska.