Verejná knižnica vo Vancouveri

Pripravila súbor techník, ktoré môžu využiť zamestnanci knižnice na identifikáciu a znižovanie bariér na prístup ku službám medzi sociálne vylúčeným obyvateľstvom.