Spolok slovenských knihovníkov a knižníc

Organizuje každý rok Noc s Andersenom, čo je večerný program pre deti, ktoré prespia v knižniciach. Počas podujatia sa hromadne čítajú knihy, hrajú sa divadelné predstavenia a na dobrú noc sa čítajú rozprávky. Každý rok sa pripraví určitá téma, väčšinou sa zameriava na určitého významného autora alebo ilustrátora kníh pre deti, ktorý má v danom roku výročie narodenia.