Robotika v Oxforde

Boodleian (Oxford, UK) – je knižnicou so zbierkou 6,5 milióna kusov, v ktorej premávajú robotické výťahy.