Robotika v British Library

British Library – úlohou najväčších knižníc je viac, než len ukladať knihy a noviny na policiach. Ak zbierka knižnice obsahuje milióny dokumentov, potrebuje komplexné a vysoko sofistikované logistické systémy, aby slúžila požiadavkám svojich čitateľov. Potrebuje knižničných robotov. Robot pracujúci na oddelení archívu novín prehľadáva 60 miliónov novín z troch storočí (Nagy 2015).