Nemecká knižničná asociácia

Úzko spolupracuje s parlamentmi a ministerstvami na federálnej a štátnej úrovni, združeniami obcí a miestnymi orgánmi. Zriadila expertnú skupinu pre medzikultúrnu knihovnícku prácu. Tiež poskytuje online službu „knižničný portál“, ktorá poskytuje informácie o knižniciach, o ich sociálnej úlohe, aktuálnych úspechoch, ich ponúk spolupráce a ich plánov do budúcnosti pre širokú verejnosť.