Londýnska knižničná rozvojová agentúra

Založila projekt „Vitajte vo vašej knižnici“ určenej pre utečencov, ktorý aj keď skončil v roku 2007, koncept sa dá stále použiť pri rozvoji služieb. Príklady dobrej praxe sa vzťahujú na mapovanie potrieb, rozvoj zručností projektového riadenia, priblíženie sa k utečeneckej komunite, zlepšenie dostupnosti a poskytovanie širokej škály efektívnych projektov, ktoré podporujú súdržnosť komunity.