Kurz biblioterapie pre knihovníkov

Krajská knižnica Ľudovíta Štúra vo Zvolene ponúka knihovníkom verejných knižníc SR kurz Základy biblioterapie pre knihovníkov. Tento kurz sa skladá z teoreticko-praktický stretnutí, ktorých cieľom je tvorba biblioterapeutického projektu a programu. Zameraný je na literárne umenie vo výchove a v terapii, poetoterapiu, paremiologickú terapiu, vývin čitateľského záujmu, výber literárnych žánrov, prácu s príbehom a tvorbu biblioterapeutických stretnutí a rozširovanie zručností z tejto oblasti prostredníctvom vzdelávania a praktických cvičení. V roku 2017 kurz absolvovalo 43 knihovníkov.