Knižnice a informačné služby v Coventri

Poskytujú multikultúrne služby so zameraním na rôzne jazyky a kultúrne zručnosti. Poskytujú knihy v jazykoch ako arabčina, čínština, hindu, polština, urdu a vietnamčina. Taktiež poskytujú služby pre ľudí, ktorí sú z určitých dôvodov „viazaní“ doma.