Holandská asociácia verejných knižníc

Prevádzkuje webovú stránku „viacjazyční“, ktorej cieľom je priblížiť sa k deťom a dospievajúcim žijúcim v Holandsku a ktoré nemajú holandčinu ako materinský jazyk, ale až ako druhý prípadne tretí jazyk. Stránka je rozdelená do viacerých sekcií: novinky, produkty a materiály, národné organizácie a inštitúcie, projekty a metódy, tipy a linky.