Bibliohelp

Knihovníkom pri ich práci biblioterapeutov môže byť nápomocný portál BiblioHelp. Tvorcami portálu sú študenti Informačních studií a knihovnictví Filosofické fakulty Masarykovy univerzity v Brne, ktorí v spolupráci s odborníkmi a profesnými inštitúciami zostavili prehľad kníh pre biblioterapeutickú prax. Tento prehľad pokrýva širokú škálu záťažových životných situácií, ktoré sa môžu v priebehu života vyskytnúť u každého človeka.
Knižné tituly boli vybrané s ohľadom na psychologické aspekty čítania – mali by sa stáť pomocníkmi či radcami v prípadoch, kedy sa v sebe či vo svojom okolí nemôže dotyčný človek vyznať, nevie, čo si počať, ako sa správne zachovať, hľadá útechu, porozumenie, alebo sa chce pozrieť na svet cudzími očami či túži pomôcť svojmu okoliu.