Tlačová správa k 3D tlači v Hornozemplínskej knižnici vo Vranove nad Topľou

Vranov n.T. Ohromným podujatím tohtoročného TSK v našej knižnici bola 3D tlač v stredu 15. 3. so zámerom pritiahnuť rôzne vekové skupiny k digitálnej tvorbe a k vlastnému kreatívnemu vyjadreniu. Je to prvý krok k tomu, aby sme v knižnici chceme vytvorili komunitné kreatívne prostredie s 3D tlačou.
3D tlač je technológia, o ktorej sa dnes veľmi veľa hovorí. Používajú ju lekári, vedci i dizajnéri. Odteraz si vďaka knižnici môžete 3D tlač vyskúšať aj vy! Od 15. marca máme 3D tlačiareň v Hornozemplínskej knižnici vo Vranove nad Topľou na Oddelení špeciálnych služieb. Stačí, ak máte platný čitateľský preukaz a môžete si vytlačiť drobné predmety (figúrky, záložky, prívesky), ktoré máme na našej karte, alebo ak sa s tlačou dostatočne oboznámite a dokážete vytvoriť vlastné modely, je to ideálny priestor pre vašu kreativitu.
Radi by sme poskytli priestor kreatívnym ľuďom bez rozdielu veku! Počítajte s tým, že tlač si vyžaduje čas a preto by bolo dobré, aby ste s tým pri návšteve knižnice a práci s 3D tlačiarňou počítali. Čas tlače závisí od veľkosti predmetu, ktorý si dáte vytlačiť. Radi by sme dali priestor vašej kreativite a vytvorili v knižnici 3D-KLUB, ktorý sa bude pravidelne stretávať, vzdelávať, vymieňať si skúsenosti, aj navrhovať nové modely pre 3D tlačiareň. Zatiaľ je prístupná len kolekcia vybraných modelov, ale radi by sme časom sprístupnili softvér k vytváraniu vlastných modelov. Dovtedy bude prístupná kolekcia vybraných, voľne dostupných predmetov z našej databázy. Tlač prebieha za asistencie knihovníkov na Oddelení špeciálnych služieb. Perspektívne plánujeme v tejto oblasti spolupracovať so školami v meste a regióne. Už teraz sme rozbehli spoluprácu so Strednou odbornou školou drevárskou vo Vranove n. T. ktorá výrazne zasahuje do profesijného rozvoja aj v elektrotechnických odboroch.
Od stredy popoludnia do piatka sa prišlo na 3D tlač do knižnice pozrieť 112 návštevníkov. Potešilo nás, keď prichádzali celé rodiny, alebo starí rodičia s vnúčatami a deti s rodičmi. Utvrdili sme sa, že 3D tlač v knižnici vytvorila priestor naozaj pre všetkých!

Obrazok-004Obrazok-005Obrazok-007Obrazok-017