Kreativita

Prečo je trend dôležitý?
Tradičná knižnica, vnímaná v komunite ako „miesto na požičiavanie kníh“ môže nadobudnúť úplne nové a dôležité postavenie, ak si ju budú ľudia spájať aj s miestom, kde možno tvorivo fungovať a kreatívne tráviť čas. Iste sa takto môže zmeniť aj postoj samosprávu k verejnej knižnici, ktorá našla spôsob, ako pritiahnuť širšie komunity.
Existuje predpoklad, že knižnice, ktoré vsadia na to, že sa stanú miestom inovácií a ich podpory môžu očakávať zvýšený záujem používateľov, obdiv miestnej verejnosti a záujem médií o svoju činnosť. Spolupráca s vhodne zvolenými potenciálnymi partnermi, môže tento predpoklad ešte viac utvrdiť.

Ako uplatniť trend v knižniciach?
Ide o to, aby ľuďom, ktorí dokážu prirodzene tvoriť, bolo umožnené sa integrovať do komunity. Tá by našla v knižniciach stabilne zázemie, ktoré podporí a stimuluje ich kreativitu, umožní spoločné využívanie priestorov, nástrojov a podporí prirodzenú tvorivosť človeka. Knižnica bude zároveň miestom, kde sa môžu kreatívni ľudia zísť, zdieľa idey, nápady a socializovať sa a bez obávať tvoriť.
Cieľom je zdieľať priestory, nástroje, učiť sa, rozširovať si znalosti a vedomosti. Knižnica by ich – podľa svojich možností – mala poskytovať bezplatne, prípadne vyberať len poplatky za spotrebovaný materiál.
Medzi nástroje, ktoré môže knižnica tvorcom poskytnúť sú napr. 3D tlačiarne, laserové rezače, ale aj dizajnový softvér a rôzne komponenty. Tieto nástroje sú zvyčajne veľmi drahé a je dobre, keď sa zdieľajú. Rozmanitosť nástrojov môže byť takmer nekonečná, nemusia sa zužovať len na drahé a populárne 3D tlačiarne. Na trhu existuje množstvo iných nástrojov.
Zdieľať ďalej možno, okrem nástrojov, priestorov a pod., aj vedomosti a know-how ako napr. ďalej naložiť s tým, čo bolo vytvorené, ako ďalej rozvíjať talenty, ako sa napr. vytvoriť umeleckú živnosť, ako nájsť a registrovať na služby na webe, ktoré združujú kreatívcov, resp. ponúkajú prácu a možnosť na predaj svojich výtvorov.
Osobitnou skupinou môže byť aj vedenie sociálne slabších skupín obyvateľstva, kde prirodzená tvorivosť detí býva častokrát potláčaná a determinovaná prostredím, v ktorom žijú.

Knižnice by mali v rámci spoznávania priestoru, v ktorom operujú, nadviazať napr. spoluprácu so školami rôzneho typu a veku žiakov, aktívne ich vyhľadávať a poskytovať priestory a nástroje, v ktorých by mohla prebiehať školská alebo mimoškolská činnosť zameraná na podnecovanie kreativity u žiakov a študentov.
PR knižnice by malo byť zamerané napr. aj na dôchodcov v lokalite, prípadne aj na domovy seniorov a pod. zariadenia, ale aj na vyhľadávanie znevýhodnených skupín obyvateľstva. Pre seniorov je možné v knižniciach robiť aj tvorivé aktivity s minimálnymi finančnými nákladmi (výroba magnetiek, origami, fleurogami, korálkovanie…).

Literatúra:
“The Maker’s Manual.” PSFK Labs. 2014. Available from http://www.psfk.com/report/makers-manual

“The Maker’s Manual.” PSFK Labs. 2014. Available from http://www.psfk.com/report/makers-manual

“Most Interesting Makerspaces in America.” Make:. July 29, 2014. Available from https://makezine.com/2014/07/29/most-interesting-makerspaces-in-america/

“Why Your Library May Soon Have Laser Cutters and 3-D Printers.” Clive Thompson. Wired. September 2, 2014. Available from http://www.wired.com/2014/09/makerspace/

“The Maker’s Manual.” PSFK Labs. 2014. Available from http://www.psfk.com/report/makers-manual

“Future of the Library and Information Science Profession: Collecting Institutions.” Australian Library and Information Association. 2013. Available from https://www.alia.org.au/futureoftheprofession

“The Maker’s Manual.” PSFK Labs. 2014. Available from http://www.psfk.com/report/makers-manual

“High-Tech Maker Spaces: Helping Little Startups Make It Big.” Jon Kalish. National Public Radio – All Tech Considered. April 30, 2014. Available from http://www.npr.org/sections/alltechconsidered/2014/04/30/306235442/high-tech-maker-spaces-helping-little-startups-make-it-big

“Confronting the Future: Strategic Visions for the 21st Century Public Library.” Roger E. Levien. American Library Association Office for Information Technology Policy. June 2011. Available from: http://www.ala.org/advocacy/sites/ala.org.advocacy/files/content/advleg/pp/pub/policy/confronting_the_futu.pdf

“The Maker Movement: Standing on the Shoulders of Giants to Own the Future.” Sylvia Martinez. Edutopia. October 1, 2014. Available from https://www.edutopia.org/blog/maker-movement-shoulders-of-giants-sylvia-martinez

“Inaugural ‘Maker’ Summit Attendees Rethink Modern Higher Education.” Sharon Keeler. ASU News [Science & Tech]. October 24, 2014. Available from https://asunews.asu.edu/20141024-asu-higher-ed-maker-summit