Onleihe

Onleihe je nemecký systém určený na výpožičky elektronických dokumentov, má rozličné licenčné modely, ktoré ponúkajú všetkým typom knižníc. Je rozšírený v knižniciach nemecky hovoriacich krajín, expanduje aj do Francúzska, Talianska a je využívaný sieti Goethe inštitútov po celom svete. Špecifikom Onleihe je jeho komplexnosť v ponuke typov dokumentov. Cez systém je možné požičať si e-knihy, e-noviny, e-časopisy, e-audio, e-video. Onleihe má aplikáciu pre mobilné zariadenia so systémami Android a iOS, ktoré umožňujú registrovaným používateľov prístup k e-médiám.
Pre Goethe inštitút funguje licenčný model s obmedzeným počet exemplárov, ktorý funguje na rovnakom princípe ako pri fyzických nosičoch – ak je v ponuke napr. jeden exemplár titulu, je možné, aby ho mal v jednom momente požičaný jeden človek. V ponuke je však možnosť rezervácie, v prípade záujmu si používateľ klikne na túto možnosť, vyplní svoju emailovú adresu a ihneď po vrátení požadovaného dokumentu mu príde upozornenie o možnosti výpožičky, ktorá je rezervovaná na maximálne 48 hodín. Ak nie je potvrdené jej požičanie, vráti sa do systému a je znovu prístupná pre všetkých. Rovnako to funguje aj pri novinách a časopisoch, ktorých vydanie a sprístupnenie sa plánuje na najbližšie dni. Rezerváciou si používateľ môže zabezpečiť ich prvú výpožičku.
Vyhľadávacie prostredie Onleihe obsahuje 13 svetových jazykov, čo je úplne dostačujúce. Prostredie systému je intuitívne a menu prehľadné. Pri vyhľadávaní dokumentov má používateľ možnosť vložiť si knihy do košíka (a požičať spolu s ďalšími vybranými titulmi neskôr), prezrieť si svoje konto s aktuálnymi výpožičkami a rezerváciami. Zaujímavou a veľmi praktickou funkciou je integrácia hypertextových linkov. Túto možnosť nezabezpečuje systém, ale vydavateľ pri konkrétnych tituloch. V prípade knihy, ktorá obsahuje hyperlinky, sa človek jedným klikom dostane na web (napr. v prípade turistických sprievodcov, ktoré obsahujú prepojenia na weby múzeí, reštaurácií a i.). Použité sú aj interné linky v rámci knihy, ktoré umožňujú priame prepojenie z obsahu na konkrétnu kapitolu.