IBUK Libra

IBUK Libra je prvá platforma v Poľsku, ktorá poskytuje výpožičky e-kníh (pre knižnice a čitateľov knižníc). Patrí priamo pod Polskie Wydawnictwo Naukowe, čo je najväčší vydavateľ odbornej a náučnej literatúry v krajine. Vzťahy vydavateľ – distribútor e-kníh sú v tomto prípade vyriešené. Knižnice – prístup k e-knihám riešia tak, že vytvárajú konzorciá. Každý kraj má vlastné konzorcium, ktoré má pod patronátom príslušná krajská knižnica a patria doň knižnice daného kraja. Nákup kníh financujú spoločne. Kraj si vždy zakúpi prístup do istého výberu e-kníh, sú rozdelené tematicky.