eReading

eReading je český projekt poskytujúci e-knihy od roku 2010 a patriaci do skupiny Albatros Media, ktorá zastrešuje vyše 10 nakladateľstiev s produkciou pôvodnej českej a prekladovej literatúry, postupne sa do ponuky dostávajú aj české preklady slovenských autorov. Systém eReadingu nemá obmedzený počet exemplárov (jeden titul môže mať naraz požičaných viac používateľov), počet výpožičiek v jednom momente jedným čitateľom knižnice je nastavený aktuálne na dve. Proces výpožičky sa skladá z viacerých krokov a viacnásobného prihlasovania sa. Ponuka eReadingu je integrovaná do online katalógu knižnice. Záznamy je možné hľadať podľa názvu – toto platí v prípade, že knižnica nemá vo fonde tlačenú verziu knihy a poskytuje titul iba ako e-knihu. Ak má knižnica vo fonde aj tlačenú verziu daného titulu, je vyhľadateľný aj podľa ďalších kritérií (autor, vydavateľ). Prvým krokom na ceste k výpožičke e-knihy je vyhľadanie titulu v online katalógu knižnice. Tip na efektívny a rýchly prístup – optimálne je nájsť si e-knihu najprv na webe eReadingu, je to rýchlejšie a tituly sú zoskupené podľa žánrov. Pri každom titule je zvýraznené, či je vypožičateľný. V zásade platí, že všetky tituly, ktoré sú dostupné na vypožičanie na webe eReadingu, sú dostupné aj ako e-výpožičky cez knižnicu.
Pre realizáciu výpožičky je najprv potrebné prihlásenie sa do svojho čitateľského konta v knižnici, cez ktorú má používateľ spárované konto s eReadingom (pri registrácii je potrebné použiť rovnakú emailovú adresu). Po prihlásení sa do konta čitateľa v online katalógu je aktívna funkcia Požičať e-knihu, po následnom súhlase s podmienkami e-výpožičky a kliknutí na Vyžiadať si e-knihu systém oznamuje úspešnú výpožičku a zobrazuje oznam o nutnosti stiahnuť si knihu na eReading.cz s priamym linkom na web a dĺžkou trvania výpožičky. Používateľ zároveň dostane od knižnice potvrdzujúci mail s totožnými informáciami. E-knihy sú dostupné vo formátoch PDF, ePub, mobi a je možné čítať na zariadeniach od spoločnosti eReading.cz, Kindle a aj ostatných čítačkách alebo v aplikácii eReading.cz, ktorá je určená pre mobilné zariadenia. Ďalším krokom je potreba prihlásiť sa na web eReading.cz výpožičku si stiahnuť priamo do zariadenia, v ktorom ho bude používateľ čítať. Doba výpožičky je 21 dní, meniť sa nedá. V systéme nie je možné predčasné vrátenie, po uplynutí času výpožičky sa prístup k e-knihe jednoducho zablokuje. S knižnicami eReading spolupracuje od roku 2014. Prvou, ktorá spustila požičiavanie e-kníh bola Juhočeská vedecká knižnica v Českých Budejoviciach. V súčasnosti eReading využíva niekoľko desiatok českých knižníc, na Slovensku ho ako službu čitateľom v súčasnosti poskytujú Krajská knižnica v Žiline, Malokarpatská knižnica v Pezinku a Miestna knižnica Petržalka.