E-knihy v ŠVK Prešov

E-knihy v Štátnej vedeckej knižnici v Prešove
ŠVK zakúpila e-knihy vydavateľstva Cambridge University Press a ich sprístupňovanie je bezproblémové, avšak iba v priestoroch knižnice. Problémom je IP adresa, ktorá je platná pre celé konzorcium KIS3G, hoci autorské práva sú kúpou dokumentov vyriešené. Keďže elektronická forma knihy nemá význam ak k nej používateľ nemôže pristupovať a stiahnuť si ju bez fyzickej návštevy, je treba hľadať spôsob, akým by to bolo možné.