Dokumentačno-informačné centrum rómskej kultúry

Štátna vedecká knižnica v Prešove – dokumentačno-informačné centrum rómskej kultúry
Vybudovaním nového odborného pracoviska sa rozšírilo portfólio činností knižnice o tvorbu a sprístupňovanie nového digitálneho obsahu. V súčasnosti sú získané technológie viazané na spracovanie problematiky rómskej kultúry, ale skúsenosti so zaznamenávaním a následným spracovaním digitálnych výstupov bude možné využiť aj v iných oblastiach.
ŠVK realizuje tvorbu digitálneho obsahu formou výroby úplne nového digitálneho objektu typu video, audio a fotografie. Skenovanie analógových predlôh je obmedzené zväčša na 2D objekty. Metadáta finálneho digitálneho objektu sú spracované v KIS Virtua formou bibliografického záznamu a prezentované jednak v online katalógu, jednak na portáli.