Vyzkumy.knihovna.cz

Vyzkumy.knihovna.cz ( http://vyzkumy.knihovna.cz )
*český projekt vznikol pod záštitou Kabinetu informačních studií a knihovnictví Filozofické fakulty Masarykovy univerzity z dôvodu chýbajúcich informácií, návodov a metodik, ktoré by usmernili a uľahčili realizáciu prieskumov v knižniciach. Okrem jednoduchého návod pre tvorbu dotazníkov je na stránke aj ponuka e-learningového kurzu určeného pre zamestnancov všetkých typov knižníc v ČR.