Prieskum Pew research centre

Na zisťovanie potrieb používateľov existujú rôzne metódy. V roku 2013 uskutočnilo americké výskumné centrum Pew research centre telefonický prieskum v rámci projektu Internet & American Life Project na vzorke 2252 respondentov vo veku od 16 zameraný na vzťah mladých ľudí ku knižniciam, na to, ako využívajú knižničné služby a čo od knižníc očakávajú – Younger Americans´ library habits and expectations. Ukázalo sa, že Američania vo veku 16 – 29 rokov využívajú informačné technológie vo všetkých oblastiach života a obrazne povedané 24 hodín denne. V knižniciach hľadajú predovšetkým prístup k počítačom a internetu. Väčšina z nich však číta a požičiava si skôr tlačené než elektronické knihy a v knižnici uprednostňuje mix tradičných a digitálnych služieb pred výlučne automatizovanými službami v on-line prostredí. Knižnicu vnímajú ako fyzický priestor, kde môžu sedieť, čítať si, študovať, pripojiť sa na internet, tráviť čas ničnerobením. Viackrát sa objavil návrh, aby knižnica mala oddelený priestor pre mladých používateľov, vďaka ktorému môžu mať pocit, že knižnica patrí im, nikto nesleduje, čo robia, aké knihy vyberajú z políc. Mladí ľudia vo všeobecnosti vyhľadávajú vlastné priestory, tak prečo im ich neposkytnúť aj v knižnici? 80% respondentov sa vyjadrilo, že je „veľmi dôležité“, aby v knižnici boli knihovníci, ktorí používateľom pomáhajú nájsť požadované informácie. Na otázku, čo by im knižnica ešte mohla ponúknuť, boli najčastejšie odpovede: GPS mobilnú aplikáciu na vyhľadávanie knižničného fondu v priestoroch knižnice, prístup k službám knižnice v mobilnom telefóne, personalizované používateľské kontá, digitálne laboratóriá, samostatné priestory pre skupinovú prácu, komfortnejšie vybavenie priestorov knižnice, čítačky e-kníh s predpripraveným obsahom.