LibQUAL +

LibQUAL + ( http://www.libqual.org )
*medzinárodný projekt, ktorého autormi sú Parasuraman, Berry a Zeithaml (1998). On-line dotazníky slúžia k analýze, sledovaniu a interpretovaniu názorov používateľov knižníc na kvalitu služieb. Účasť je platená.