Bibliomining

Okrem tradičných a on-line prieskumov sa môžu knižnice dozvedieť veľa o svojich používateľoch metódami, ktoré sa označujú ako bibliomining. Medzi ne patrí napríklad analýza vyhľadávaní v knižničnom IPACu, ktorú zrealizovali v Národní technické knihovně v Prahe v roku 2011. Metóda sa osvedčila ako zdroj pre dopĺňanie termínov vecného popisu aj ako dobrý prostriedok pre dopĺňanie knižničného fondu. Poskytla knižnici informácie, ktoré sa inak od používateľov nedozvie. Sledovanie požiadaviek používateľov je jeden zo základov poskytovania kvalitných služieb a nezáleží na tom, či používateľ svoju požiadavku vyjadrí priamo využitím niektorej služby alebo nepriamo prostredníctvom online katalógu. Dôležité je, aby knižnica na tieto požiadavky adekvátne reagovala (Omastová et al., 2011).