Registrovaní účastníci

Registrovaných účastníkov:

53

Registrované organizácie:

29

 • Slovenská chemická knižnica
 • CVTI SR
 • Žilinská univerzita
 • Knižnica Jána Henkela v Levoči
 • Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
 • Galantská knižnica
 • Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave
 • Pamiatkový úrad SR
 • Štátna vedecká knižnica v Košiciach
 • UPJŠ v Košiciach
 • Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne
 • Elsevier
 • Accucoms
 • Verejná knižnica Mikuláša Kováča
 • Microform
 • Albertina
 • FNsP F.D.Roosevelta Banská Bystrica
 • Krajská knižnica v Žiline
 • Hornozemplínska knižnica
 • Žitnoostrovská knižnica v Dunajskej Strede
 • Prešovský samosprávny kraj
 • Ústredná knižnica SAV
 • Podtatranská knižnica v Poprade
 • Okresná knižnica Dávida Gutgesela
 • Spišské kultúrne centrum a knižnica
 • Abib s.r.o.
 • Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči
 • Krajská knižnica P. O. Hviezdoslava
 • Ľubovnianska knižnica

Zoznam registrovaných sa aktualizuje