Program

27. jún 2021
15.00 – 16.30 Registrácia
16.30 – 18.00 Panelová diskusia: Dopad ekonomického prepadu spôsobeného pandémiou na knižnice
18.30 – 19.30 Večera
28. jún 2021
08.00 – 09.45 Registrácia
09.45 – 09.45 Raňajky a diskusia
09.45 – 10.00 Otvorenie podujatia
  Predstavenie knižničného konzorcia “Knižnice pre Slovensko”
  Digitalizačné služby v konzorciu KPS
  Rozvoj kreativity v konzorciu KPS
  Využitie umelej inteligencie v službách knižnice
  EXPO – praktické ukážky digitalizácie a predstavenie technológií používaných vo Fablaboch
13.00 – 14.50 Obed
  Medicínske informácie a informačné služby dostupné prostredníctom siete KPS
  Knižničný informačný systém KOHA
  Národná stratégia otvorenej vedy a rola knižníc pri jej implementácii v inštitúciách vedy a výskumu
  Panelová diskusia
18.00 – 19.00 Večera
29. jún 2021
07.30 – 09.30 Raňajky
09.30 – 11.00 Diskusia k témam z predchádzajúceho dňa
11.00 – 11.10 Záver