Program

27. jún 2021
17.30 – 18.30 Registrácia
17.30 – 18.30 Panelová diskusia: Dopad ekonomického prepadu spôsobeného pandémiou na knižnice
18.30 – 19.30 Večera
19.30 – 20.00 Predstavenie projektu APVV Chronológia dejín knižníc na Slovensku od počiatkov do roku 2020
28. jún 2021
08.00 – 09.45 Registrácia
08.00 – 09.45 Raňajky a diskusia
09.45 – 10.00 Otvorenie podujatia
  Predstavenie knižničného konzorcia “Knižnice pre Slovensko”
  Koncepcia digitalizačných služieb v konzorciu KPS
  EODOPEN: Sprístupňujeme knihy a časopisy občanom
  Rozvoj kreativity v konzorciu KPS
  Využitie umelej inteligencie v službách knižnice
  EXPO: praktické ukážky digitalizácie a spracovania digitálnych skenov, predstavenie technológií používaných vo Fablaboch, konzultácie k používaniu EIZ dostupných v konzorciu KPS a spracovávaniu rešerší
12.00 – 13.00 Workshop: Chronológia dejín knižníc na Slovensku od počiatkov do roku 2020
13.00 – 14.30 Obed
  Medicínske informácie a informačné služby dostupné prostredníctvom siete KPS
  Knižničný informačný systém KOHA
  Národná stratégia otvorenej vedy a rola knižníc pri jej implementácii v inštitúciách vedy a výskumu
  Maximálny dopad, minimálna záťaž – slovenské výskumné inštitúcie na ceste k implementácii otvorenej vedy
  Panelová diskusia
18.00 – 19.00 Večera
29. jún 2021
07.30 – 09.30 Raňajky
09.30 – 10.30 Diskusia k témam z predchádzajúceho dňa
10.30 – 11.00 Diskusia k projektu APVV Chronológia dejín knižníc na Slovensku od počiatkov do roku 2020
11.00 – 11.10 Záver