Program backup

Táto stránka bude aktualizovaná, keď budeme mať viac informácií o programe konferencie.

2. September 2020
15.00 – 16.30 Registrácia
16.30 – 18.00 Panelová diskusia: Dopad ekonomického prepadu spôsobeného pandémiou na knižnice, čo sme robili počas korona krízy?
18.30 – 19.30 Večera
3. September 2020
07.30 – 09.45 Registrácia
07.30 – 09.45 Raňajky a diskusia
09.45 – 10.00 Otvorenie podujatia
Radovan Ragač, MK SR – Programové vyhlásenie vlády pre oblasť kultúry
Ján Kyselovič, Jozef Dzivák, CVTI SR – Aktuálny stav NISPEZ IV a čo nás čaká v budúcnosti
Jitka Dobbersteinová, CVTI SR – Národná stratégia otvorenej vedy – predstavenie a participatívne tvorenie stratégie
Lenka Topľanská, Odbor autorského práva MK SR – Autorské právo a jeho aplikácia na výstupy digitalizácie a otvorenej vedy, autorský zákon a antiplagiatorský systém
13.00 – 15.00 Obed
15.00 – 18.00 Panelová diskusia k Revízii výdavkov na kultúru – knižnice
Inštitút kultúrnej politiky MKSR
Združenie samosprávnych krajov SK8
Ministerstvo kultúry SR
Únia miest Slovenska
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR
18.00 – 19.00 Večera
4. September 2020
7.30 – 09.30 Raňajky a diskusia
10.00 – 11.00 Open source softvér ako nástroj pre riešenie potrieb knižnice
11.00 – 11.30 Peter Moravčík, INFLOW – Nové trendy v dizajne knižníc
11.30 – 12.00 Zuzana Bukovčiková, FEI STU – Využitie umelej inteligencie v knižniciach
12.00 – 12.30 Záver
12.30 – 13.00 Obed