Info

O čom budú Bibliosféry 2021
Podujatie Bibliosféry nie sú konferenciou, ani workshopom. Organizátori pripravili formát, na ktorom účastníci Bibliosfér hľadajú odpovede na nové výzvy, ktoré súčasná doba prináša knižniciam vo svete aj na Slovensku. Po prijatí programového vyhlásenia vlády a schválení dokumentu Revízia výdavkov na kultúru je nevyhnutné začať s prípravou na ich implementáciu do knižničnej praxe. Oba dokumenty sú veľkou výzvou, ale aj možnosťou dokázať, že knižnice sú nevyhnutnou súčasťou služieb štátu občanovi, a vedia plniť spoločenskú objednávku, či už v oblasti kultúry, vedy, vzdelávania, informačných technológií, ale aj zdravotníctva a ekológie. Spoločne hľadáme odpovede na aktuálne témy a navrhujeme ich riešenie.

Pre koho sú Bibliosféry určené
Podujatie je určené predovšetkým pracovníkom knižníc na pozíciách stredného a vyššieho manažmentu, zriaďovateľom knižníc, ako aj všetkým tým, ktorí sa neboja ponúknuť svoje názory a nápady, a aktívne sa zapojiť a diskutovať. Témy Bibliosfér majú záujem osloviť celú knihovnícku obec na Slovensku, týkajú sa verejných rovnako ako akademických a vedeckých knižníc. Každý účastník Bibliosfér má možnosť aktívne sa zapojiť do diskusie a ovplyvniť ďalšie smerovanie slovenského knihovníctva.