Organizačný tím

Jozef Dzivák, Centrum vedecko-technických informácií SR v Bratislave
Marián Hvolka, Slovenská chemická knižnica v Bratislave
Jana Kasáková, Centrum vedecko-technických informácií SR v Bratislave
Michaela Mikušková, Univerzitná knižnica UMB v Banskej Bystrici
Veronika Murgašová, Žilinská univerzita v Žiline
Lucia Nižníková, Univerzitná knižnica UMB v Banskej Bystrici
Michal Sliacky, Centrum vedecko-technických informácií SR v Bratislave
Katarína Šušoliaková, Krajská knižnica v Žiline