O nás

Organizačný tím pripravil po vzore IFLA (International Federation of Library Associations and Institutions) a ALA (American Library Association) inovatívny formát, ktorého účastníci hľadajú odpovede na nové výzvy, ktoré súčasná doba prináša knižniciam aj na Slovensku. Spoločne chceme hľadať nové trendy z oblasti, ako sú: demografia, ekonomika, spoločnosť a politika, výskum, vzdelávanie a technológie.

Koncept je založený na diskusiách v rámci pracovných skupín. Ich cieľom je prostredníctvom diskusie spoločne identifikovať a rozpracovať nové trendy vo vyššie uvedených oblastiach. Tie je potrebné zohľadniť a implementovať pracovnými skupinami v knihovníckej praxi. Závery každej pracovnej skupiny budú prezentované všetkým účastníkom Bibliosfér vrátane spoločnej diskusie ku každej téme. Závery budú zosumarizované do spoločného odporúčania pre strategické smerovanie a priority knižníc pre danú oblasť. Cieľom je, aby sa prijaté odporúčania pretavili do praxe.

Zúčastniť sa na formovaní Bibliosfér a tým aj knihovníckeho prostredia sa môžu zapojiť všetci, ktorí sa neboja ponúknuť svoje názory, nápady a aktívne sa zapojiť a diskutovať. Bibliosféry pôjdu naprieč knihovníckou obcou na Slovensku a týkajú sa ako verejných, tak aj akademických a vedeckých knižníc. Každý účastník Bibliosfér bude zaradený do pracovnej skupiny a bude mať možnosť sa aktívne zapájať.