Vzdelávanie

Stručný popis trendu: transformácia a konkurencieschopnosť knihovníkov
celoživotné vzdelávanie verejnosti
celoživotné vzdelávanie knihovníkov
vzdelávanie
Pracovnú skupinu vedie: Beáta Bellérová
Jitka Dobersteinová
Ľudmila Homolová
Ladislav Svršek
Helena Mlejová
Ľubica Jedličková