Viaczdrojové financovanie

Stručný popis trendu: project hunting
poskytovanie komerčných služieb
ekonomická efektívnosť (čo by povedal daňový poplatník)
zážitková knižnica
viaczdrojové financovanie
Pracovnú skupinu vedie: Jozef Dzivák
Katarína Šušoliaková
Valéria Závadská
Juraj Šebesta