Služby

Stručný popis trendu: rozširovanie služieb
robotizácia služieb
neknihovnícke služby
knižnica ako miesto duševnej hygieny
zážitková knižnica
turistický ruch
Pracovnú skupinu vedie: Katarína Svitková
Norbert Végh