Program

Táto stránka bude aktualizovaná, keď budeme mať viac informácií o programe konferencie.

19. November 2018
12.00 – 14.00 Registrácia
13.30 – 14.00 Otvorenie Bibliosfer 2018
14.00 – 14.30 IFLA global vision
14.30 – 15.30 Jens Thorhauge – The new public library, models and activities
15.30 – 16.00 Open Caffee
16.00 – 16.20 Využitie eurofondov pri rozvoji knižníc
16.20 – 16.40 Marketing v SNG
16.40 – 17.00 Pozitívny leadership
17.00 – 17.30 Open Caffee
17.30 – 18.15 Ůvod do strategického plánovania a rozdelenie do pracovných skupín
18.30 – 19.30 Večera
20. November 2018
07.30 – 10.00 Raňajky
10.00 – 11.00 Diskusné fórum – celoživotné vzdelávanie knihovníkov
11.00 – 13.00 Práca v pracovných skupinách- Tvorba dlhodobej modelovej stratégie rozvoja verejných a akademických knižníc
13.00 – 14.30 Obed
14.30 – 16.30 Práca v pracovných skupinách- Tvorba dlhodobej modelovej stratégie rozvoja verejných a akademických knižníc
16.30 – 18.00 Kreatívne dielne a posterová prezentácia príkladov dobrej praxe
18.00 – 18.30 Jacek Lewinson – Historicke eroticke slovnictvo v jazykach polskim, ruskim, ceskim a slovenskim
19.00 – 22.00 Večera
21. November 2018
7.30 – 10.00 Raňajky a diskusia
10.00 – 11.00 Práca v skupinách – sumarizácia modelových stratégií
11.30 – 12.30 Prezentácia výstupov z pracovných skupín
12.00 – 13.00 Obed