Program

19. November 2017
16.00 – 21.00 Zasadnutie pripravného výboru
20. November 2017
12.00 – 14.00 Registrácia
14.00 – 15.50 Workshop I. Projekt NISPEZ 4 a stav OA na Slovensku

 • Otvorenie – Jozef Dzivák
 • Stav zazmluvnenia predplatného – Michal Sliacky
 • Vzdelávanie knihovníkov v CVTI – Katarína Svitková
 • Komplexný informačný systém vedy – Jana Kasáková
 • Novinky v databáze WoS – Jozef Dzivák

16.00 – 16.20 Otvorenie Bibliosfér 2017 – Radoslav Ragač, Ministerstvo kultúry SR
16.20 – 17.50 Open caffee – Predstavenie hlavných trendov v knižniciach

 • Vzdelávanie – Beáta Bellerová
 • Marketing – Anna Berthotyová
 • Služby – Norbert Végh / Katarína Svitková
 • Viaczdrojové financovanie – Jitka Dobbersteinová
 • Priestory – Jitka Dobbersteinová
 • Digitálny obsah – Valéria Závadská
 • Spolupráca – Michaela Mikušková
 • Kreativita – Michal Sliacky
 • Analýza používateľov, prostredia a digital natives – Michaela Mikušková

17.50 – 18.10 Wolters Kluwer Ovid Resources for Medical Research, Education and Clinical Practice – Katarzyna Czerwinska
18.10 – 18.30 Prestávka a rozdelenie účastníkov do pracovných skupín a vysvetlenie princípu práce v skupinách
18.30 – 20.00 Večera
20.00 – 23.00 Aquarium night
21. November 2017
07.30 – 10.00 Raňajky a diskusia v pracovných skupinách
10.00 – 11.30 Knihovník v ére 4. priemyselnej revolúcie – práca v skupinách a definovanie vedomostí a požiadaviek na pracovníkov knižníc
11.30 – 12.30 Sumarizácia výsledkov pracovných skupín a zadefinovanie návrhov na vzdelávanie knižnično-informačných pracovníkov
12.30 – 14.00 Obed
14.00 – 15.30 Práca v skupinách – definovanie najpálčivejších problémov slovenského knihovníctva a návrh riešení
15.30 – 16.30 Sumarizácia výsledkov v pracovných skupinách a formulácia požiadaviek pre ministerstvá
16.30 – 17.30 Moderovaná diskusia pri káve
17.30 – 18.30 Knihovnícka olympiáda
19.00 – 21.00 Večera
22. November 2016
7.00 – 09.30 Raňajky a diskusia
09.30 – 11.00 Prezentácia príkladov dobrej praxe z prostredia knižníc – uplatňovanie trendov zadefinovaných na konferencii Bibliosféry 2016 v praxi

 • Služby – Norbert Végh
 • Priestory – Jozef Dzivák
 • Dobrovoľníctvo – Slávka Beracková
 • 3D tlač – Emília Antolíková
 • Viaczdrojové financovanie – Jozef Dzivák
 • Digitálny obsah – Valéria Závadská

11.00 – 12.00 Diskusia s prednášajúcimi formou Open Caffee
12.00 – 13.00 Záver a obed