Nadchádzajúce podujatia a konferencie

19-25. august 2017 IFLA World Library and Information Congress Webstránka
November 2017 Bibliosféry Webstránka